Dohányzás és kábítószer-fellépés


Így szokj le a dohányzásról - 1. rész (gyógyszerek nélkül)

Győr városi Drogstratégia végrehajtásának tapasztalatai OGY határozatot, mely alapján a kábítószer-probléma kezelése érdekében új hazai nemzeti stratégiai program megalkotására kérte fel a Kormányt.

A kábítószerek jelenlétéhez kapcsolódó káros hatások elleni küzdelem, a kedvezőtlen folyamatok visszaszorítása valamennyi állampolgár közös érdeke.

leszokni a száraz köhögésről mit kell tennie a terhesség első napjaitól kezdve hagyja abba a dohányzást

A kábítószer-probléma összetett, az egész társadalomra kiható jelenség, veszélyezteti az egyének, családok, közösségek jólétét és biztonságát. Drog cikkek A kábítószerek illegális használata az egész társadalom biztonságérzetére kihat, valamint jelentős közegészségügyi ártalmakat okozhat.

A problémával összefüggő egészségügyi és bűnügyi következmények társadalmi kezelése milliárdos terheket jelent az adófizetőknek. A drogstratégia célja a drogfogyasztás megelőzése, illetve csökkentése, a lakosság egészségi állapotának javítása, a szociális és társadalmi biztonság növelése és a kábítószerek okozta egyéni és közösségi kockázatok csökkentése. A kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállítása elsősorban a kábítószer-probléma kezelésében részt vevő szervezetek és intézmények együttműködésével valósítható meg, valódi eredmény azonban csak társadalmi és közösségi összefogással, a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni dohányzás és kábítószer-fellépés oldásával érhető el.

Jelen stratégiai dokumentum a továbbiakban: Nemzeti Drogstratégia - a korábbi drogstratégiával azonos módon - a multidiszciplináris, a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő megközelítést fogadja el.

A multidiszciplináris modell - miközben számos más modell erényeire épít - képviseli a tudományosan igazolt bizonyítékok mentén való tervezés fontosságát, számol a probléma összetettségével, a drogprobléma sokrétű megjelenési formájával, az érintett tudományterületek sokaságával.

A fiatalok szerhasználatának természete és mértéke BÉCS, február A fiatalok között a legmagasabb a szerhasználat és az abból fakadó egészségügyi következmények aránya, a kannabisszal az élen, amely a leginkább használt anyag. A UNODC becslése szerint ban a kannabisz használata 13,8 millió 15 és 16 éves kor közötti fiatalt érintett, vagyis a korcsoport 5,6 százalékát, amely régiónként eltérő képet mutat. Európában volt a legmagasabb arány 13,9 százalékkal, amelyet Amerika 11,6 százalékkal, Óceánia 11,4 százalékkal, Afrika 6,6 százalékkal és Ázsia követett 2,7 százalékkal. Ezen felül az Egészségügyi Világszervezet WHO ös Globális Egészségügyi Becslése szerint az összes halálozás 4,8 százaléka történik a 15 és 29 éves korcsoportban, ugyanakkor ezen halálozások 23,1 százaléka a kábítószer-fogyasztáshoz köthető.

A dohányzás és kábítószer-fellépés összetettségéből adódóan elfogadja, hogy egyetlen beavatkozási terület sem sajátíthatja ki a problémakezelés jogát, hanem egymással együttműködve támogatják a társadalmasított közpolitika megvalósulását és a dohányzás és kábítószer-fellépés tényleges szükségleteire való reagálást. Burnót : dohánypor szippantása orron keresztül tubákolás - tobacco Bagózás: dohánylevél rágása A nikotin[ szerkesztés ] A nikotin egyike a dohánynövény anyagainak.

Dohányzás — Wikipédia Érd Megyei Jogú Város Drogstratégiája - Érd Megyei Jogú Város Jó dohányzásellenes gyógyszer vélemények A kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő megközelítés ma általánosan elfogadott közpolitikai elv, szemléleti keret. Az egyensúlyi modell a kábítószer-fogyasztás jelenségét olyan társadalomtudományi keretben vizsgálja, amelyben a keresleti és kínálati megközelítésű eszközök egymást kiegészítve érvényesülnek.

The need and possibility of community-based smoking prevention in Transylvania

A modell dohányzás és kábítószer-fellépés teremt az eltérő szemléletű és értékvilágú szervezetek és hatóságok közötti konszenzusra, az együttes fellépés lehetőségére. A stratégia hangsúlyt fektet a korábbi drogstratégia értékelése során szerzett tapasztalatokra, valamint a hazai és nemzetközi tudományos tapasztalatokra. Realizálható dohányzás és kábítószer-fellépés és a végrehajtás folyamatos értékelését biztosító indikátorokat tartalmaz.

A Nemzeti Drogstratégiát az emberi méltóság, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartása és védelme, dohányzás és kábítószer-fellépés egészséghez és az egészséget támogató környezethez való jog biztosítása, az egyenlőség, a szabadság és a szolidaritás eszményeinek elismerése vezérli.

A Nemzeti Drogstratégia funkciója A Nemzeti Drogstratégia fő funkciója az, hogy: - dohányzás és kábítószer-fellépés alapértékek, célok, fejlesztési irányok megfogalmazásával egységes, egyetértésen alapuló és reális szemléleti keretet alakítson ki a kábítószer-probléma csökkentésére; - határozza meg a probléma kezelésének intézményi és szabályozási kereteit; - hangolja össze a végrehajtásban szerepet játszó intézmények, hatóságok, szervezetek tevékenységét, valamint keresse és ajánlja fel az együttműködés lehetséges formáit a civil szervezetekkel és a helyi közösségekkel; - biztosítsa az állam és polgárainak biztonságát a tényeken alapuló leghatékonyabb leszokni a dohányzásról, ami megváltoztatta a fórumot politikák iránt való elköteleződéssel, és azok következetes megvalósításával; valamint - teremtse meg a dohányzás és kábítószer-fellépés megközelítésekből fakadó beavatkozások legnagyobb hatékonyságát a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések keretében.

Sajtóközlemények

A Nemzeti Drogstratégia célja A Nemzeti Drogstratégia fő célja egy olyan magabiztos, szolidáris és produktív társadalom megvalósítása, ahol lehetőség nyílik kiegyensúlyozott megközelítésben kezelni a kábítószer-probléma hatásait, a lehető legtöbb egészségnyereséget elérve ezzel az egyének és dohányzás és kábítószer-fellépés társadalom számára. Drog cikkek « MEDINFO Célja a társadalom egészségi állapotának javítása, a szociális és társadalmi biztonság növelése, a drogfogyasztás mértékének, illetve a legális és illegális droghasználat ártalmainak, valamint kockázatainak és kárainak csökkentése célzott, rendszerszerű, tényeken alapuló és közösségi alapú beavatkozások, valamint nemzetközi együttműködések segítségével.

This study introduces theoretical aspects of community prevention, methodological considerations and presents some elements of the prevention models, based on a comprehensive data analysis. Beyond data presentation, we emphasized on how to build a conceptual model of community-based smoking prevention.

A lehetőségek fejlesztése: - Magas szintű és célcsoport-orientált egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok fejlesztése és biztosítása; - Megfelelő adekvátelérhető és igénybe vehető, kliens-orientált kezelési ellátásokhoz való hozzáférés növelése; - A kínálatcsökkentő intézkedések hatékonyságának növelése; - A közösségi szintű együttműködések fejlesztése, a közösség érzékenyítése és bevonása a drogprobléma kezelésébe; - A tényalapú dohányzás és kábítószer-fellépés fejlesztése a kutatások, a monitorozás és értékelés, valamint a szervezetfejlesztési és költséghatékonysági szempontok figyelembevételével; - Más társadalmi stratégiák kapcsolódásának és szinergiájának elősegítése, fejlesztése; - Koordinációs struktúrák hatékonyságának növelése.

A Nemzeti Drogstratégia tartalmi kiterjedése Bármely pszichoaktív szer használata komplex és több okra visszavezethető jelenség, mely számos, egymást is erősíteni képes kockázattal járhat mind az egyén, mind a társadalom számára.

Beavatkozásunk csak akkor lehet hatékony, ha a szerhasználatot legális és illegálisvalamint a viselkedési függőségek kockázatait dohányzás és kábítószer-fellépés kezeljük. A Nemzeti Drogstratégia felhatalmazása révén csak az ellenőrzés alatt álló és visszaélésre alkalmas pszichoaktív szerek kábítószerek és pszichotróp anyagokvalamint ezek előállításához használt egyes - dohányzás és kábítószer-fellépés nemzetközi ellenőrzés alá vont - anyagok kontrolljával, a legális útról való eltérítésük ellenőrzésével és megakadályozásával, jogszabályba ütköző fogyasztásuk, előállításuk és forgalmazásuk visszaszorításának kérdéseivel foglalkozik.

Emellett egyre nagyobb az indokoltsága annak, hogy az ellenőrzés alatt nem álló, nagy népegészségügyi ártalmakat okozó szerek alkohol, nikotin, bizonyos hallucinogének, inhalánsok stb.

OGY határozatot, mely alapján a kábítószer-probléma kezelése érdekében új hazai nemzeti stratégiai program megalkotására kérte fel a Kormányt. A kábítószerek jelenlétéhez kapcsolódó káros hatások elleni küzdelem, a kedvezőtlen folyamatok visszaszorítása valamennyi állampolgár közös érdeke. A kábítószer-probléma összetett, az egész társadalomra kiható jelenség, veszélyezteti az egyének, családok, közösségek jólétét és biztonságát. A kábítószerek illegális használata az egész társadalom biztonságérzetére kihat, valamint jelentős közegészségügyi ártalmakat okozhat. A problémával összefüggő egészségügyi és bűnügyi következmények társadalmi kezelése milliárdos terheket jelent az adófizetőknek.

Ezek, az egyes területeken megvalósuló közpolitikák keressék az együttműködés lehetőségeit, az egymással való érintkezési pontokat és az együttes cselekvés nyújtotta hatékonyságnövekedést. A dokumentum úgy foglalkozik egy szűkebb halmaz, az illegálisnak nevezett kábítószerek kérdésével, hogy megközelítési szemléletében kiterjesztő módon jár el, a társproblémák kezelésében fennálló szinergiák kihasználását lehetővé téve, figyelembe véve a problémák kölcsönhatásait, multikauzalitását.

ha leszokott a dohányzásról akkor az emberek meghíznak mit fogok kapni ha abbahagyom a dohányzást

A Nemzeti Drogstratégia alapelvei Az alapelvek a kábítószer-probléma kezelésében közreműködő valamennyi szereplő által elfogadott értékek, amelyek konszenzust teremtve vezérmotívumai a tervezésnek és a végrehajtásnak. Emberi jogok, emberi méltóság, egyenlő ellátás elve A kábítószer-probléma kezelése terén kiemelkedő jelentőségű az Dohányzás és kábítószer-fellépés Jogok Egyetemes Nyilatkozata és további ENSZ-egyezmények által részletezett emberi jogok érvényesítése, különös tekintettel az élethez, a szabadsághoz és a biztonsághoz való jogra, az egészséghez fűződő jogra, a kínzástól, a kegyetlen, embertelen bánásmódtól és büntetéstől való védelem jogára, illetve a törvény diszkriminációtól dohányzás és kábítószer-fellépés védelmének jogára.

támogatás azoknak akik szeretnének leszokni a dohányzásról leszokni a dohányzás gyengeségét a testben

Biztosítani kell a lehető legmagasabb szintű, egyenlő egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférést minden rászoruló számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, marginalizálódott csoportokra pl. Kábítószer-ellenőrzési célok nevében nem alkalmazhatóak olyan eszközök, amelyek dohányzás és kábítószer-fellépés és aránytalan kárt okoznak, sértve dohányzás és kábítószer-fellépés az Alkotmány által garantált szabadságjogokat.

Category Archive

Az egészséghez, az egészséget támogató környezethez való jog elve Az egészséghez fűződő jog elve magában foglalja a betegek vagy fokozott kockázatnak kitett emberek egészségi állapotuknak megfelelő ellátásához való jogát, valamint az ellátás során az azonos szükségletűek egyenlő ellátáshoz való jogát.

Ugyanígy minden embernek joga van az egészséget támogató fizikai és társadalmi környezethez, különösen e tekintetben a felnövekvő generációk tagjainak. A Nemzeti Drogstratégia végrehajtása során kiemelkedő jelentőségű a felnőtt társadalom gyermekek iránt érzett felelősségének érvényesítése. Az egészséget támogató környezet megteremtése sok szempontból messze túlmutat a Nemzeti Drogstratégia keretein, ezért az egyes szakpolitikák tervezése és megvalósítása során folyamatosan értékelni szükséges azok egészségre, különösen az illegális szerfogyasztással kapcsolatos tényezőkre gyakorolt hatását és szükség esetén módosítani dohányzás és kábítószer-fellépés adott politikákat.

Dohányzás és kábítószer-fellépés

A tények elsőbbsége A tudományosan megalapozott érvek, bizonyítékok és adatok mindenkor elsőbbséget élveznek a vélekedésekkel szemben. A Nemzeti Drogstratégia által kijelölt feladatok meghatározása helyzetértékelésre, adatokkal fórum hogyan lehet gyorsan leszokni a dohányzásról, azonosított problémák megoldására épül.

Céljait úgy kell kialakítani, hogy azok reálisak, megvalósíthatóak és mérhetőek legyenek.

miért akar enni leszokni a dohányzásról mik az erős tabletták a dohányzáshoz

Partnerség, közös cselekvés Az összehangolt beavatkozások megsokszorozzák hatásukat és eredményességüket.